Jacques Masy

Mijn beelden … recht uit mijn buik …

Meer beelden op:
Photography Jacques Masy

‘In feite maak ik geen beelden, Ik voel ze.’ 

Patrick De Spiegelaere